Nr.168 - Forslag fra Venstre og Liberal Alliance om at sikre kommunens borgere maksimal indsigt i den politiske proces ved at videostreame byrådsmøderne på nettett

Sagsnr.: 14/33280

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Venstre og Liberal Alliance har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen og Byrådet er til for borgerne. Byrådets medlemmer er valgt til at foretage de fornødne politiske og økonomiske dispositioner på vegne af borgerne. Derfor har borgerne krav på at få maksimal indsigt i den politiske proces.

 

Derfor foreslår Venstre og Liberal Alliance, at Byrådsmøderne i fremtiden bliver videofilmet og streamet på kommunens hjemmeside via f.eks. tjenesten kommune-tv.dk eller en anden udbyder.

 

Etableringen af sådan en service vil styrke medborgerskabet og ligger i direkte forlængelse af arbejdet med kommunens 2020-strategi, hvor et af de bærende elementer netop er, at vi ønsker at være en attraktiv kommune, der interagerer med kommunens borgere og sætter disse i centrum.

 

Etableringen af en streaming-tjeneste vil betyde, at borgerne fremadrettet ikke behøver at lade sig nøje med den dækning, de lokale medier kan levere eller byrådets nøgterne referater om stemmefordelingen i de enkelte sager, men også kan høre de politiske argumenter, der ligger til grund for stemmeafgivningen. Ikke mindst kommunens ældre, gangbesværede, handicappede og travle børnefamilier vil nyde godt af servicen.

 

Indstilling
Byrådet beder administrationen om at indhente tilbud hos kommune-tv.dk og evt. andre udbydere med henblik på, at der på det kommende byrådsmøde kan fremsættes et punkt om endelig godkendelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Til Drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Administrationen undersøger mulighederne idet nuværende afstemningssystem er forberedt til streaming. Sagen forelægges derefter i Økonomiudvalget.