Nr.154 - 2. behandling af budget 2015 - 2018

Sagsnr.: 14/31359

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2015-2018. Herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering og fastlæggelse af personskatteprocent, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens budgetvurdering.


Der foreligger til 2. behandlingen 2 budgetforslag. Dels ændringsforslag af 7. september 2014 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om budget 2015-2018. Dels ændringsforslag af 9. september fremsendt af Liberal Alliance og Venstre. Begge forslag tager udgangspunkt i budgetvurderingen som lå til grund for budgettets 1. behandling.


Budgetforliget mellem de 7 partier er vedlagt sagen i bilag 1a.


Ændringsforslaget fra Venstre og Liberal Alliance er vedlagt i bilag 2a.


Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Af hensyn til budgetsikkerheden og med udgangspunkt i konkrete beregninger ved selvbudgettering, anbefaler administrationen, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015. Budgettet som fremlagt til 2. behandlingen tager udgangspunkt heri. Notat med uddybende beskrivelse er vedlagt som bilag 3.


Byrådet skal med budgettet formelt godkende kirkeskatteprocenten. Provstiudvalget har indstillet en kirkeskatteprocent på 0,64 pct. som indebærer et lille overskud i 2015. Det er en nedsættelse af kirkeskatten på 0,02 procentpoint i forhold til 2014. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 4.


Byrådet har 1. september vedtaget budgetrevision 30/6, der bevillingsmæssigt også har indvirkning på budget 2015-2018. Budgetrevisionen er indarbejdet i budgetforslagene.

I overensstemmelse med normal praksis indarbejdes tekniske korrektioner og omplaceringer Herudover vil der forekomme ændringer på pris- og lønfremskrivninger når ændringerne indarbejdes i økonomisystemet.


Af bilag 1b – 1d fremgår de obligatoriske oversigter til budgetforslaget fremsendt af et flertal i Byrådet: Totaloversigt, bevillingsoversigt og en flerårsoversigt. Oversigt over ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for budgetforliget fremgår af bilag 1e og anlægsoversigten af bilag 1f.


Af bilag 2b fremgår totaloversigten for ændringesforslaget (I og V) og ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for ændringsforslaget fremgår af bilag 2c.


Af bilag 5 fremgår de foreløbige takster. Senest i november 2014 forelægges

Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V, samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne.

Kompetence

Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget vedtager et budgetforslag for 2015-2018, der oversendes til  Byrådets 2. behandling.
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2015
 4. At personskatteprocent, grundskyld og dækningsafgift fastsættes
 5. At Byrådet på mødet i november 2014 endeligt fastsætter taksterne med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2015-2018.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL, justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Ændringsforslag fra I og V blev sat til afstemning:


For stemte 3: I og V

Imod stemte 7: A, B, F, D, O og Ø.


Forslaget faldt dermed.


Herefter stemtes om ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september” vedr. indstillingens punkter 1 og 4:


For stemte 7: A, B, F, D, O og Ø

Imod stemte 3: I og V


Indstillingens punkter 2, 3, 5 og 6 anbefales i enighed af Økonomiudvalget


Budgetforslaget blev dermed vedtaget, dvs. at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: 1. At ”Budgetforliget af 9. september” vedtages ved 2. behandlingen.
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2015
 4. At skatterne holdes uændrede, dvs. at en personskatteprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 24,65 og en dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9 promille.
 5. At taksterne fastsættes på byrådsmødet i oktober med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2015-2018.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL, justeringer mv.

Vedr. punkt 4 i forhold til spørgsmålet om personskat og dækningsafgift stemte V og I for ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september”, men imod i forhold til spørgsmålet om grundskyld.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Ændringsforslag fra I og V blev sat til afstemning:


For: 9 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Imod: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


For stemte 9: I og V

Imod stemte 18: A, B, C, F, D, O og Ø


Forslaget faldt dermed.


Herefter stemtes om ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september”:


For: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 9 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Budgetforslaget blev dermed vedtaget, dvs. Byrådet vedtog:


 1. At ”Budgetforliget af 9. september” vedtages ved 2. behandlingen.
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2015
 4. At skatterne holdes uændrede, dvs. at en personskatteprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 24,65 og en dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9 promille.
 5. At taksterne fastsættes på byrådsmødet i oktober med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2015-2018.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL, justeringer mv.

Vedr. punkt 4 i forhold til spørgsmålet om personskat og dækningsafgift stemte V og I for ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september”, men imod i forhold til spørgsmålet om grundskyld.


For: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 9 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))Punkterne 2,3,5 og 6 blev vedtaget af et enigt byråd


Efter en fornyet vurdering flyttes varigt 10 mio. kr. af de afsatte vedligeholdelsesmidler fra anlæg til drift (2015-2018).