Nr.153 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Dagsordenen blev godkendt.


Henriette Stein (A), Dorte Beyer (A), Allan Borgstrøm (V) og Preben Goth (V) var indkaldt som stedfortræder