Nr.151 - Sager behandlet på lukket møde

Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 152 ”Stillingtagen til salg eller afgivelse af brugsret til et mindre kommunalt areal ved ejendommen Sølyst Allé 4 B, Nivå.”

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Fraværende: Kristian Heegaard (B) og Lars Søndergaard (V).

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.