Nr.127 - Forslag fra Borgernes Stemme, liste D - om drift af Bøgegårdens ungdomsklub m.v.

Sagsnr.: 14/27685

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Borgernes Stemme liste D har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Borgenes Stemmer liste D indstiller til Fredensborg byråd at øge den økonomisk støtte til drift af Bøgegårdens ungdomsklub.

For at Bøgegården fortsat kan være et attraktivt tilbud til Kokkedals mange forskellige unge, ønsker Borgernes Stemme at få hævet budgettet til 1.000.000 kr. årligt.

Beløbet kan finansieres fra kommunens drift eller anlægs reserver.


Sagsfremstilling og økonomi.

 

Baggrund

På Børne og Skoleudvalgsmødet den 1. oktober 2013, blev det besluttet at den selvejende institution Bøgegården, skulle tildeles 350.000 kr. således at Bøgegården kunne etablere sig som ungdomsklub. Formålet var at dække behovet for en ungdomsklub for alle i Kokkedal.

Bøgegårdens ungdomsklub blev hurtigt en succes, med over 100 brugere på bare en måned. I dag er de oppe på 146 medlemmer.

 

Hovedpunkter i sagsfremstillingen

 1. Den økonomiske fordelingsnøgle er ude af balance.

 2. Bøgegårdens ungdomsklub arbejder efter en inkluderende og anerkendende model, som øger brugernes interesse i at være en del af et stærkt fællesskab på tværs af sociale og kulturelle barrierer. 
  De unge bliver mødt med anerkendelse og respekt, men også med en udtalt forventning om at yde til fællesskabet.

 3. Fremtidsperspektiver for ungdomsklubben i Bøgegården.
  En medlemstilslutning på 146 unge, vidner om at målgruppen trives i Bøgegården.
  Bøgegården ønsker at styrke den lokale udvikling i Kokkedal, hvor det umiddelbart ser ud som om de rammer plet, hos den yngre del af befolkningen.
  De ønsker at styrke de unge brugeres kompetencer på det sociale område. Dette gøres bla. ved at starte små projekter op, som appelerer til de unges nysgerrighed og ansvarlighed. På den måde udvides deres horisont, samtidig med at de oplever anerkendelse og respekt ift.
  At være med i en interessegruppe.

 

 

 

Økonomi

De unges ønske om en lokal ungdomsklub, som har åbent alle ugens hverdage, er dybfølt. I dag har ungdomsklubben åbent onsdag og torsdag aften. Det forhindrer mange i at deltage i det sociale sammenhold mere end en gang om ugen, grundet andre gøremål, der presser sig på i de unges liv.

 

Ungdomsklubberne i kommunen får:

Alexandrahouse i Fredensborg

1.565.000 kr.

Ung 3050 i Humlebæk

1.421.000 kr.

Nivå

1.350.000 kr.

Kokkedal ungdomsklub

1.735.000 kr.

Bøgegårdens ungdomsklub

350.000 kr.

 

Økonomi
1.000.000 kr.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Byrådet besluttede efter drøftelse af sagen at oversende sagen til de verserende budgetforhandlinger.