Nr.126 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Dagsordenen blev godkendt.


Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.


Under punkterne 145 og 146 var Charlotte Bie (V) inhabil. Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.