Nr.173 - Forslag fra Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme om officiel henvendelse til justitsministeriet med henblik på at få tilført ekstra ressourcer til Nordsjællands Politi

Sagsnr.: 14/33069

 
Hans Nissen (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i Rigspolitiets seneste opgørelse over reaktionstider, der desværre viser et fald i Nordsjælland Politis reaktionstid - kredsen er den politikreds i Danmark, der har forværret sin reaktionstid mest - forslår Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme, at Byrådet retter henvendelse til justitsminister Karen Hækkerup (S) og anmoder om flere ressourcer til Nordsjællands Politi og at disse ressourcer målrettes indsatsen i de belastede by- og boligområder.

 

Hvis Nordsjællands Politi ikke har ressourcer nok til at sikre en hurtig reaktionstid - ikke mindst i de belastede by- og boligområder, men også i de andre bysamfund, der på grund af presset i de belastede områder ikke har et tilfredsstillende/normalt politimæssigt beredskab - imødeser Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme med frygt, hvad reaktionstiden bliver, når Regeringen fra næste år påtænker at pålægge politiet at udskrive fart- og parkeringsbøder for i alt 2,6 milliarder kroner - en stigning på 607,9 millioner kroner.

 

Derfor foreslår vi sekundært, at Justitsministeriet - hvis der ikke kan tilføres yderligere ressourcer til Nordsjællands Politi - løser Nordsjællands Politi fra deres måltal for fartkontrol resten af året - og gerne næste år med.

Hvis Nordsjællands Politi ikke har de fornødne ressourcer til at sikre ro og tryghed i kommunen, mener Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme, at vi bør prioritere hurtig reaktionstid og tilstedeværelse i de belastede by- og boligområder og hvor borgerne i øvrigt har behov for politiets tilstedeværelse og nedprioritere betjente, der sidder i lukkede kassevogne for at sikre bødepenge i statskassen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Byrådet besluttede, at Nordsjællands Politi inviteres til det kommende lukkede byrådsmøde for at give en status og at sagen efterfølgende behandles på byrådsmødet.

Beslutning i Byrådet den 27-10-2014

Med baggrund i orienteringen fra Nordsjællands Politi forud for mødet udtrykker byrådet sin fulde tillid til Nordsjælland Politis ressourcemæssige dispositioner.


Byrådet beder Økonomiudvalget om at udarbejde forslag til henvendelse til Justitsministeren med henblik på at fremme ressourcer til at øge trygheden blandt kommunens borgere og nedbringelse af indbrud i kommunens boligområder.