Nr.172 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A), Lars Egedal (V)

Beslutning i Byrådet den 27-10-2014

Dagsordnen blev godkendt. Hans Nissen (A) var fraværende. Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder. Lars Egedal (V) var fraværende. Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.