Nr.197 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 198 ” Køb af Lions Fritidshjem - Johannes Hages Alle´ 2, 2990 Nivå.”


Sag nr. 199 ” Niverødgården 2 - eventuelt salg til KAB.”


Sag nr. 200 ” Udbud kunstgræsbaner Karsemosegård og Fredensborg Stadion.”

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Sag nr. 198 ” Køb af Lions Fritidshjem - Johannes Hages Alle´ 2, 2990 Nivå.”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning.


Sag nr. 199 ” Niverødgården 2 - eventuelt salg til KAB.”

Byrådet besluttede, at ejendommen sendes i offentligt udbud efter afstemning.


Sag nr. 200 ” Udbud kunstgræsbaner Karsemosegård og Fredensborg Stadion.”

Orienteringen blev taget til efterretning.