Nr.188 - Godkendnelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Dagsordenen og tillægsdagsorden punkt 201 blev godkendt. Under dagsordenens punkt 199 var Susanne Rasmussen (V) indkaldt som stedfortræder, da Charlotte Bie var inhabil.