Nr.38 - Godkendelse af dagsordenen

Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Byrådet den 31-03-2014

Dagsordenen blev godkendt.


Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende. Susanne Rasmussen var indkaldt som stedfortræder.