Nr.84 - Godkendelse af anlægsregnskab – Trafiksikkerhed, Trafik- & Miljøforanstaltninger.

Sagsnr.: 14/10161

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060103020 – Trafiksikkerhed, Trafik- & Miljøforanstaltninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060103020 – Trafiksikkerhed, Trafik- & Miljøforanstaltninger er afsluttet ved udgangen af 2013

 

 

Brutto

 

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

2.755.263

0

2.755.263

Afholdte udgifter

2.755.263

0

2.755.263

Mer-/Mindre forbrug

0

0

0

 

Som det fremgår af regnskabet er bevillingen anvendt fuldt ud.

 

Projektet går tilbage til Fredensborg-Humlebæk kommune, hvor der blev gennemført en række mindre foranstaltninger i henhold til daværende kommunes Miljø- og trafiksikkerhedsplan.

 

Af disse kan nævnes: Trafiksanering på Benediktevej, visse foranstaltninger i Søholm, helleanlæg i Fredensborg og Humlebæk, mindre forbedringer af skoleveje og udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-05-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Plan – Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.