Nr.83 - Godkendelse af anlægsregnskab – Diget ved Jellerød.

Sagsnr.: 14/10161

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060103009. Diget ved Jellerød.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060103009 – Diget ved Jellerød er afsluttet ved udgangen af 2013

 

 

Brutto

 

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

2.102.940

0

2.102.940

Afholdte udgifter

2.107.940

0

2.107.940

Merforbrug

5.000

0

5.000

 

Som det fremgår, udviser regnskabet et merforbrug på 5.000 kr.

 

Projektet havde til formål at etablere diget ved Jellerød efter oversvømmelserne i 2010. Bevillingen gik dels til rådgivere og dels til opførsel af diget.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Merforbruget på 5.000 kr. foreslås modregnet i mindre forbruget på projekt XA-0060102018 Nyopførsel af Asminderød Skole.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-05-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Plan – Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.