Nr.82 - Godkendelse af anlægsregnskab – Legepladser - Daginstitutioner

Sagsnr.: 14/10161

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102026. Legepladser  - Daginstitutioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102026 – Legepladser - Daginstitutioner er afsluttet ved udgangen af 2013

 

 

Brutto

 

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

4.299.270

0

4.299.270

Afholdte udgifter

4.267.270

0

4.267.270

Mindre forbrug

32.000

0

32.000

 

Som det fremgår af regnskabet er der et mindre forbrug på 32.000 kr. på bevillingen.

 

Projektet havde til formål at anlægge/istandsætte legepladser ved daginstitutionerne: Fasangården, Lundely, Bøgegården, Teglgården, Broengen 1, 6 og 8 samt Troldeengen og Langebjerghuset.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Mindre forbruget på 32.000 overføres til kassen.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-05-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Plan – Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.