Nr.80 - Hævning af bygning i Nivå Havn

Sagsnr.: 14/10672

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker at få behandlet en sag fra Plan, Miljø og Klimaudvalgets møde  den 6.5.2014 om hævning af Tursejlernes hus på Nivå Havn på kommende byrådsmøde med den begrundelse, at der er en besparelse i at hæve huset nu.

Sagsfremstilling og økonomi

Dagsordenpunktet fra Plan, Miljø og Klimaudvalgets møde  den 6.5 2014 er vedlagt som bilag.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det drøftes om Tursejlernes klubhus skal hæves.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Byrådet besluttede at hæve gulvet og finde finansiering hertil (215.000 kr.) inden for den afsatte anlægsreserve i 2014.