Nr.94 - Godkendelse af dagsorden

Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Dagsordenen blev godkendt.