Nr.121 - Sager behandlet på lukket møde

Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Sag nr. 122  Salg af Asminderød Skole


Sag nr. 123  Niverødgården 2- evt. salg


Sag nr. 124  Ansættelse af Borgerrådgiver


Sag nr. 125 Ansøgning om køb af ejendom