Nr.18 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 19 ”Tilbud om brug af tilbagekøbsret – Ravnsbjerggårdsvej 121 m.fl.”


Sag nr. 20 ”Henvendelse fra Tilsynet i sag om støtte til julefilm”

Beslutning i Byrådet den 27-01-2014

Sag nr. 19 ”Tilbud om brug af tilbagekøbsret – Ravnsbjerggårdsvej 121 m.fl.”


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.Sag nr. 20 ”Henvendelse fra Tilsynet i sag om støtte til julefilm”


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.