Nr.29 - Skolebestyrelsernes kommentarer til kvalitetsrapporten

Sagsnr.: 13/12081

 

Beslutningstema

Som led i kommunens udarbejdelse af kvalitetsrapporten for skoleområdet, skal skolebestyrelserne have mulighed for at give en udtalelse om rapporten, som skal forelægges Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Skolebestyrelserne på Fredensborg Skole, Nivå Skole, Kokkedal Skole og Ullerødskolen har udtalt sig om kvalitetsrapporten for 2013.


På Fredensborg Skole og Nivå Skole tager man rapporten til efterretning.


Skolebestyrelsen på Ullerødskolen er tilfredse med resultatet af Ullerødskolens virke som beskrevet i rapporten og er helt enige i de mål, der er blevet sat for det kommende år. Skolebestyrelsen skriver endvidere, at de håber det kommende Byråd vil bruge rapporten praktisk i de fremadrettede aktiviteter.


Skolebestyrelsen på Endrupskolen anser kvalitetsrapporten som et godt værktøj, der understøtter bestyrelsens viden og indsigt om Endrupskolen og giver et overblik over kommunens samlede skolevæsen. Skolebestyrelsen er enig i administrationens vurdering og anbefalinger vedrørende Endrupskolen.


Skolebestyrelsen på Kokkedal Skole skriver, at den seneste Cepos-rangering af skolerne viste, at Kokkedal Skole ligger meget højt i forhold til landets øvrige skoler og næsthøjest i kommunen målt på udbytte af undervisningen. Det kan ikke ses af kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen ønsker, at kvalitetsrapportens karaktertabeller også vises med en socioøkonomisk korrektion, så der ydes retfærdighed til skolernes meget store arbejde med at løfte hele bredden blandt eleverne.


Skolebestyrelsen ønsker desuden, at man som et supplement til den interne sammenligning også kan sammenligne kommunens skoler med gennemsnittet for landets øvrige skoler.


Administrationens bemærkning:


Hverken CEPOS-opgørelsen eller karaktergennemsnit for landets øvrige skoler forelå da Kvalitetsrapporten blev udarbejdet og er derfor ikke medtaget i rapporten. Landsgennemsnit tages altid med de steder, hvor de kan skaffes på det tidspunkt rapporten udarbejdes.

Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40a.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Kvalitetsrapporten ligger på kommunens hjemmeside:

http://www.fredensborg.dk/files/Fredensborg%202012/Filer%20Fredensborg/Skoler/Kvalitetsrapporter/Kvalitetsrapport%202013%20endelig.pdf

Indstilling

  1. At Byrådet tager skolebestyrelsernes udtalelser til efterretning.
  2. At administrationen tager initiativ til en drøftelse med Kokkedal Skole om mulighederne for at tilføje de ønskede målinger/opgørelser i kvalitetsrapporten fremadrettet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-01-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V) og Thomas Elgaard (V).