Nr.24 - Styregruppe for Møllevejens Skole

Sagsnr.: 14/3871

 

Beslutningstema

Valg af 1 repræsentant til styregruppen for Møllevejens Skole, Heltidsundervisningen.


Udpegningen blev ved en fejl ikke medtaget i konstitueringen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har etableret et samarbejde omkring heltidsundervisningen, således at Hørsholms Kommunes heltidsundervisning også foregår på Møllevejens Skole, Møllevej, Nivå.


Styregruppen sammensættes med 1 repræsentant valgt af Fredensborg Byråd, 1 repræsentant valgt af Hørsholm Kommunalbestyrelse, 1 medarbejderrepræsentant ved Møllevejens Skole, Ungechefen i Fredensborg Kommune og Skole- & Institutionschefen i Hørsholm Kommune.


Styregruppen rådgiver og afgiver indstilling til ungdomsskolebestyrelsen i Fredensborg Kommune vedr. evt. forbedringer og tiltag omhandlende heltidsundervisningen, ligesom styregruppen hvert år udarbejder en rapport vedr. heltidsundervisningen.


Der er ikke krav om at repræsentanten udpeget af Byrådet skal være byrådsmedlem.


I den forgangne valgperiode har repræsentationen været varetaget af liste B.

Retsgrundlag

Ungdomsskolens Heltidsundervisning/Lov om ungdomsskoler.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der vælges repræsentant til styregruppen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at Liste B udpeger en repræsentant. Liste B indmelder repræsentantens navn til administrationen inden byrådsmødet den 24.2.2014.

Beslutning i Byrådet den 24-02-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Liste B udpeger Cecilie Andersen.