Nr.212 - Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse Kultur 2012

Sagsnr.: 10/6964

 
Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse Kultur 2012.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102052 – Bygningsvedligeholdelse Kultur 2012 er afsluttet ved halvårsregnskabet 2014.

 

 

Brutto

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

4.854.000

0

4.854.000

Afholdte udgifter

4.862.410

 

4.862.410

Merforbrug

8.410

0

8.410

 

 

Som det fremgår, udviser regnskaber et merforbrug på 8.410 kr.

 

Regnskabet foreligger afstemt ved kommunens hovedbog.

 

Projektet har omfattet en række vedligeholdelsesprojekter på kommunens idrætsanlæg og kulturbygninger heriblandt:

 

  • renovering og indregulering af pumper mm. på varmeanlæg på Humlebæk Bibliotek
  • renovering af Højsager Mølle og Karlebo Mølle som b.la. omfatter fastgørelse af vinger, nedtagning af hat samt arbejder sfa. svampeangreb
  • nyt skur til affaldscontainere ved Nivå Bibliotek
  • diverse ønsker fra brugere b.la. arbejder på løbebane i Nivå Syd og Fredensborg Stadion, tennisbane ved Mikkelborg og sti ved Karlebo Museum

Bevilling

Merforbruget finansieres fra kassen.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.