Nr.202 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Bak (V), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet den 22-12-2014

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at sag 216 tages af på anmodning fra formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.


Thomas Bak (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Carsten Wulff (V) var fraværende, hvorfor Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder.


Ulla Hardy-Hansen (c) var fraværende.