Nr.64 - Forslag til prioritering af lokalplan for Karlebo by

Sagsnr.: 14/14111

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Gældende lokalplan for Karlebo by blev vedtaget i 1985. Siden er der ikke gennemført væsentlige revisioner eller ændringer i denne.


Der er behov for en revision af den 30 år gamle lokalplan, således at byen og lokalområdet gives mulighed for at udvikle sig.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Venstres byrådsgruppe indstiller:

  1. At det vedtages, at en ny lokalplan for Karlebo har høj prioritet.
  2. At sagen oversendes til Plan, Miljø- og Klimaudvalget til videre behandling.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Venstre trak sagen, fordi emnet blev drøftet under punkt 63.