Nr.57 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Byrådet den 28-04-2014

Dagsordenen blev godkendt.