Nr.162 - Idrætscenter Humlebæk

Sagsnr.: 13/29281

 

Beslutningstema

Der vil på mødet blive givet en kort status på sagen.  

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i en helt uforudset situation omkring det nye Idrætscenter Humlebæk (se vedlagte bilag) har der været møde mellem Jönsson A/S administrerende direktør og kommunens øverste administrative ledelse, hvorfor der gives en orientering om sagen. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der kan findes en løsning på sagen.Elektroniske bilag

http://www.engsoe.dk/November.1173/Engsø-Gruppen-as-under-konkurs.233.aspx


Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2013

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til pressemeddelelse og erklærer i den forbindelse følgende:

Den 30. oktober var en glædelig dag, hvor vinderprojektet for det nye idrætscenter i Humlebæk blev offentliggjort på Langebjergskolen.

Udvalget ser frem til, at der skabes en god og holdbar løsning på den opståede situation, således at vinderprojektet kan realiseres som forudsat.

Fraværende: Hanne Berg (F)


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2013

Orienteringen taget til efterretning. Dansk Halbyggeri A/S indtræder i entreprisekontrakten på uændrede vilkår, da Jönsson A/S ikke kan stille garanti som forudsat. Tidsplan og økonomi er derfor forsat uændret i forhold til den oprindelige plan.

Beslutning i Byrådet den 25-11-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Pia Bødtker (A)- Suppleant Dorthe Lisemose deltog på mødet. Hossein Armandi (Borgernes Stemme) - Keld Scharling (C) deltog som suppleant.

Ebba Anker Nielsen  (F) var fraværende.