Nr.78 - Sag behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr 79:  Personalesag

Indstilling

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.