Nr.70 - Godkendelse af projekt Materielgården, Møllevej.

Sagsnr.: 13/14144

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102015 – Materielgården, Møllevej.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102015 – Materielgården , Møllevej er afsluttet ved udgangen af 2012.Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

5.200.039

0

5.200.039

Afholdte udgifter

5.200.039

0

5.200.039

Mer-/Mindre forbrug

0

0

0


Som det fremgår af regnskabet er anlægsbevillingen brugt.


Projektet havde til formål at opgradere bade- og toiletforhold, varmeanlæg samt frokoststuen på Materielgården, til et tidssvarende niveau.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 27-05-2013

Plan - og Klimaudvalgets beslutning vedtaget.