Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 28-01-2013

Dagsordenen godkendt, idet sag nr. 9 "Jacobsmindevej 25 – principper for udstykning" med baggrund i nye oplysninger sendes til fornyet behandling i Plan- og Klimaudvalget.