Nr.185 - Sager behandlet på lukket møde

Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Sag 186


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, hvorefter Fredensborg Kommune indleder dialog med Movia om udbud af kørsel.


Sag 187


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, således at administrationen bemyndigestil at forhandle med Reitan.

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 186 Udbud af personkørsel

 

Sag nr. 187 Vedrørende fjernelse af gangbro til Rådhuset

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013:

 Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013:

 

Fraværende: Hossein Armandi

Sag nr. 186 Udbud af personkørsel:

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

Sag nr. 187 Vedrørende fjernelse af gangbro til Rådhuset:

Administrationen bemyndiges til at forhandle med Reitan.

 

Beslutning i Byrådet den 16-12-2013

Sag 186

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, hvorefter Fredensborg Kommune indleder dialog med Movia om udbud af kørsel.


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Fraværende: Claus Birkelyng (Fokus Fredensborg)Sag 187

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, således at administrationen bemyndigestil at forhandle med Reitan.Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal fastholde kravet til Reitan Kokkedal A/S om fjernelse af gangbroen.