Nr.164 - Godkendelse af dagsordenen

Thomas Bak (V)

Beslutning i Byrådet den 16-12-2013

Egon Frandsen (V) deltog som suppleant for Thomas Bak (V) under det åbne byrådsmøde. Egon Frandsen (V) deltog som suppleant for Tinne Borch Jacobsen (v) under det lukkede byrådsmøde.

 

Fraværende: Ole Bergmann (F) under punktet godkendelse af dagsorden.