10-12-2013 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Wulff (V)

Hanne Berg (F)

Per Frost Henriksen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Ergin Özer (A)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Sander (A)

Flemming Rømer (O)

Lars Simonsen (B)

Hans Nissen (A)

Thomas Elgaard (V)

Pia Bødtker (A)

Thomas Bak (V)

Carsten Nielsen (A)

Christian de Jonquieres (C)

Bo Hilsted (A)

Kristian Hegaard (B)

Rasmus Østrup Møller (A)

Helle Abild Hansen (I)

Kim E. Jensen (O)

Lars Egedal (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Charlotte Bie (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hossein Armandi (D)

10-12-2013 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Carsten Wulff (V)

Hanne Berg (F)

Per Frost Henriksen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Ergin Özer (A)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Sander (A)

Flemming Rømer (O)

Lars Simonsen (B)

Hans Nissen (A)

Thomas Elgaard (V)

Pia Bødtker (A)

Thomas Bak (V)

Carsten Nielsen (A)

Christian de Jonquieres (C)

Bo Hilsted (A)

Kristian Hegaard (B)

Rasmus Østrup Møller (A)

Helle Abild Hansen (I)

Kim E. Jensen (O)

Lars Egedal (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Charlotte Bie (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hossein Armandi (D)

Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Hossein Armandi (D)

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Dinah Andersen (D) var stedfortræder.

Dagsorden godkendt.

Nr.2 - Valg af borgmester

Sagsnr.: 13/42880

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af borgmester.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges en borgmester for den kommende valgperiode 2014 - 2017.


Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.


Valget foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.


Den der vælges som borgmester, leder herefter de øvrige valg.


Konstitueringsaftalen peger på Thomas Lykke Pedersen (A) som borgmester.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 6, stk. 2.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Thomas Lykke Pedersen (A) valgt som borgmester af et enigt byråd.

Nr.3 - 1. og 2. viceborgmester

Sagsnr.: 13/42881

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1. og 2. viceborgmester.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1. og 2. viceborgmester for valgperioden 2014 - 2017 til, i den nævnte rækkefølge at fungere i borgmesterens forfald.

 

Konstitueringsaftalen peger på Ulla Hardy-Hansen (C), som 1. viceborgmester og Thomas Elgaard (V), som 2. viceborgmester.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 6, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte Ulla Hardy-Hansen (C) som 1. viceborgmester og Thomas Elgaard (V) som 2. viceborgmester.

Nr.4 - Udpegning til ledige pladser i udvalg, bestyrelser eller lignende

Sagsnr.: 13/44183

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal besætte ledige pladser i udvalg, bestyrelser eller lignende.

Sagsfremstilling og økonomi

Det følger af forretningsordenens § 13, stk.5, at hvis et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse og lignende er udpeget af Byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads. 


Hvis ikke Byrådet træffer beslutning herom, skal udpegningen af efterfølgeren ske ved flertalsafgørelse.


Det indstilles, at det er den samme gruppe, der har besat en plads, som ved pladsens senere ledighed har ret til at nybesætte pladsen.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet besluttede, at det er den samme gruppe, der har besat en plads, som ved pladsens senere ledighed har ret til at nybesætte pladsen.

Nr.5 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 13/42884

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 10 medlemmer til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 10 medlemmer til Økonomiudvalget, der herudover består af borgmesteren, der tillige er formand for udvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Per Frost Henriksen, Hans Nissen og Thomas Lykke Pedersen, som født medlem)
 • V (Thomas Elgaard og Thomas Bak) 
 • B (Lars Simonsen)
 • C (Ulla Hardy-Hansen)
 • F (Hanne Berg)
 • I (Helle Abild Hansen)
 • O (Flemming Rømer)
 • Ø (Henriette Brandt Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 10 medlemmer til Økonomiudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.6 - Plan- og Klimaudvalget

Sagsnr.: 13/43383

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Plan- og Klimaudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Plan- og Klimaudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Ergin Øzer, Carsten Nielsen og Rasmus Østrup Møller) 
 • V (Thomas Bak og Lars Søndergaard)
 • B (Lars Simonsen)
 • C (Ulla Hardy-Hansen) 
 • F (Hanne Berg) 
 • O (Flemming Rømer)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 medlemmer til Plan- og Klimaudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.7 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 13/43389

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Per Frost Henriksen, Pia Bødtker og Rasmus Østrup Møller) 
 • V (Thomas Elgaard og Knud Løkke Rasmussen) 
 • C (Christian de Jonquiéres) 
 • I (Helle Abild Hansen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 7 medlemmer til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.8 - Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/43432

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Hans Nissen og Pia Bødtker) 
 • V ( Carsten Wulff og Lars Egedal)
 • B (Kristian Heegaard) 
 • O (Kim E. Jensen)
 • Ø (Henriette Brandt Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.9 - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 13/43540

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Per Frost Henriksen, Charlotte Sander og Bo Hilsted) 
 • V (Lars Søndergaard og Lars Egedal) 
 • B (Kristian Hegaard) 
 • C (Christian de Jonquiéres) 
 • D (Hossein Armandi) 
 • O (Flemming Rømer)


Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.10 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 13/43551

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Ergin Øzer, Charlotte Sander og Bo Hilsted) 
 • V (Tinne Borch Jacobsen og Charlotte Bie) 
 • B (Lars Simonsen) 
 • D (Hossein Armandi) 
 • F (Hanne Berg) 
 • Ø (Henriette Brandt Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.11 - Kulturudvalget

Sagsnr.: 13/43582

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Kulturudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


 • A (Bo Hilsted og Carsten Níelsen) 
 • B (Kristian Hegaard) 
 • C (Ulla Hardy-Hansen) 
 • I (Helle Abild Hansen) 
 • O (Kim E. Jensen) 
 • V (Tinne Borch Jacobsen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 7 medlemmer til Kulturudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.12 - Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

Sagsnr.: 13/44376

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af byrådsmedlemmer til Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 5 byrådsmedlemmer til Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.


Udvalget er et nydannet § 17, stk. 4 udvalg, som refererer til Social- og Seniorudvalget, hvis formand er født medlem af udvalget.


Kommissoriet for udvalget  - og dermed udvalgets øvrige medlemsmæssige sammensætning - vil blive forelagt til politisk beslutning i starten af 2014.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

 • A (Hans Nissen - født medlem)
 • D (Hossein Armandi - nf)
 • F (Hanne Berg)
 • V (Knud Løkke Rasmussen - fm)
 • Ø (Henriette Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.13 - Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed

Sagsnr.: 13/43934

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 5 byrådsmedlemmer til Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed. 


Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed er et nydannet § 17, stk. 4 udvalg, som erstatter det nuværende Trafiksikkerhedsudvalg. Udvalget refererer til Plan- og Klimaudvalget, hvis formand er født medlem af udvalget.


Kommissoriet for udvalget – og dermed udvalgets øvrige medlemsmæssige sammensætning – vil blive forelagt til politisk beslutning i starten af 2014. 


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

V (Thomas Bak – fm)

B (Lars Simonsen – født medlem) 

A (Carsten Nielsen – nf)

O (Flemming Rømer)

Ø (Henriette Brandt Pedersen)
Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.14 - Børn- og Ungeudvalget - 2014 - 2017

Sagsnr.: 13/43890

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget.


Ud over de 2 valgte byrådsmedlemmer består udvalget af en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.


Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge i medfør af § 74 i serviceloven (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.).


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem:                                               Stedfortræder:

A (Charlotte Sander)                               A (Carsten Nielsen)

V (Tinne Borch Jacobsen)                       V (Charlotte Bie)
Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 18-21

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.15 - Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 13/43633

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer til Nordsjællands Park og Vej.Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 3 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej, som er et nydannet § 60-fællesskab med Helsingør Kommune.


Bestyrelsen tiltrædes ligeledes af 3 byrådsmedlemmer fra Helsingør Kommune.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Ergin Øzer)

O (Flemming Rømer)

V (Thomas Bak)


Retsgrundlag

§ 2 i samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.16 - Fredensborg Forsyning

Sagsnr.: 13/44320

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen i Fredensborg Forsyning A/S m.fl.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 8 medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Forsyning A/S m.fl.

 

Valget har virkning for Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Kloak A/S og Fredensborg Affald A/S således, at de 8 repræsentanter vil gå igen i alle 5 selskabers bestyrelser.

 

Formelt er det generalforsamlingen i et aktieselskab, der udpeger bestyrelsen.

 

Med udgangspunkt i, at selskaberne er 100% kommunalt ejede kan denne udpegning af de 8 repræsentanter anses for at udgøre Byrådets baggrundstilkendegivelse til de forestående generalforsamlinger i de nævnte aktieselskaber.

 

Bestyrelserne tiltrædes derudover af 5 medarbejderrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter.

 

I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

 • A (Thomas Lykke Pedersen)
 • A (Carsten Nielsen)
 • A (Claus Birkelyng, Fokus Fredensborg)
 • B (Lars Simonsen)
 • C (Christian de Jonquiéres)
 • D (Hossein Armandi)
 • O (Flemming Rømer)
 • V (Lars Søndergaard)

 

Retsgrundlag

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Kompetence

Byrådet (i princippet som indstilling til selskabernes generalforsamlinger).

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte – som en baggrundstilkendegivelse – de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.17 - 10. klasseskolen Øresunds bestyrelse

Sagsnr.: 13/43340

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 tilforordnet til 10. klasseskolen Øresunds bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg og Helsingør Kommuner har i fællesskab etableret 10. klasseskolen Øresund, der er beliggende i Helsingør.


Skolebestyrelsen kan anmode om, at byrådet udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret.


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


Ø (Henriette Brandt Pedersen) Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 42, stk. 3.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.18 - Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 13/41161

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge repræsentanter til den fælles beredskabskommission.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til den fælles beredskabskommission med Helsingør Kommune.

 

Herudover er borgmesteren født medlem af kommissionen.

 

Beredskabskommissionen tiltrædes ligeledes af 2 byrådsmedlemmer og borgmesteren fra Helsingør Kommune samt politidirektøren i politikredsen.

 

I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem:

A (Bo Hilsted)

V (Thomas Bak)

 

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 10 og § 2 i aftale om et samordnet beredskab med Helsingør Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen. Herudover tiltræder borgmester Thomas Lykke Pedersen kommissionen, som født medlem.

Nr.19 - Bedømmelseskomite til bygningspræmiering

Sagsnr.: 13/42281

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Der skal vælges 2 medlemmer til bedømmelseskomiteen til præmiering af bygninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 medlemmer af Byrådet til bedømmelseskomiteen.


Formanden for Plan- og Klimaudvalget er født medlem. 


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem


B (Lars Simonsen - født medlem)


A (Ergin Øzer)


V (Tinne Borch Jacobsen)Retsgrundlag

Vedtægter for præmiering af god arkitektur,  pkt. 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.20 - Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland

Sagsnr.: 13/41172

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.


I følge konstitueringsaftalen besættes posterne administrativt, således centerchef Kenneth Atli Andersen udpeges til medlem med centersouschef Jesper Bramsbye som stedfortræder.

Retsgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.21 - Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center

Sagsnr.: 13/41195

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem som repræsentant for kommunen til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.


I følge konstitueringsaftalen er det aftalt, at posten besættes administrativt således, at bibliotekschef Lise Kann udpeges som medlem.

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.22 - Ekspropriationskommissionen

Sagsnr.: 13/41326

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til ekspropriationskommissionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem, der deltager i ekspropriationskommissionens møder.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

C (Annette Schønning)

Retsgrundlag

Lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.23 - Espergærde Gymnasiums bestyrelse

Sagsnr.: 13/41327

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Espergærde Gymnasiums bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem til Espergærde Gymnasiums bestyrelse.

 

Repræsentationen i bestyrelsen er koordineret med Helsingør Kommune, således, at Helsingør Kommune har repræsentationen i Helsingør Gymnasium.

 

I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:

 

Medlem

A (Thomas Lykke Pedersen)

Retsgrundlag

Vedtægten.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.24 - Farvergårdens bestyrelse

Sagsnr.: 13/42149

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Farvergårdens bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af en stedfortræder for formanden for Social- og Seniorudvalget til Farvergårdens bestyrelse.


Den pågældende områdedirektør og centerchefen for familieafdelingen er tillige repræsentanter i bestyrelsen.


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Stedfortræder

A (Pia Bødtker)

Retsgrundlag

Aftalen mellem Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte den stedfortræder, der er anført i sagsfremstillingen.


Hans Nissen (A) er – med henvisning til konstitueringsaftalen - som formand for Social- og Seniorudvalget ordinært medlem af bestyrelsen.

Nr.25 - Fonden Sletten Havn

Sagsnr.: 13/42152

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for Fonden Sletten Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem af Byrådet til bestyrelsen for Fonden Sletten Havn.


Herudover tiltrædes bestyrelsen af borgmesteren. I indeværende periode har borgmesterens post været besat af formanden for Fritids- og Erhvervsudvalget jf. Byrådets beslutning på det konstituerende møde den 8. december 2009.


Bestyrelsen består endvidere af 4 medlemmer valgt af foreningen af erhvervsfiskere og tidligere havneinteressenter i Sletten Havn og 1 medlem af Sletten Bådeklub.


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

V (Lars Egedal)


Konstitueringsaftalen indebærer tillige, at borgmesterens post i bestyrelsen i den kommende periode varetages af formanden for Fritids- og Idrætsudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægtens § 13, stk. 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, der er anført i sagsfremstillingen.


Herudover vedtog Byrådet, at borgmesterens post i bestyrelsen varetages af formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, som i henhold til konstitueringsaftalen er Per Frost Henriksen (A).

Nr.26 - Forretningsudvalget for Nivå Havn

Sagsnr.: 13/42153

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 3 byrådsmedlemmer og 3 stedfortrædere til Forretningsudvalget for Nivå Havn.


I følge regulativet for Nivå Havn er formanden for Fritids- og Idrætsudvalget (tidl. Fritids- og Erhvervsudvalget) født medlem. Herudover skal der vælges 2 byrådsmedlemmer.


Der skal udpeges stedfortrædere for de 3 medlemmer.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (Per Frost Henriksen – fm. FI – født medlem)

A (Rasmus Østrup Møller)

A (Carsten Nielsen)

A (Ergin Øzer)

V (Lars Søndergaard)

v (Lars Egedal)
Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.27 - Fredensborg Erhvervsråd

Sagsnr.: 13/42155

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Erhvervsråd.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringsdrøftelseren blev det aftalt, at Fredensborg Kommunes repræsentation i Fredensborg Erhvervsråd frem over skulle bestå af borgmesteren, formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, og formanden for Plan- og Klimaudvalget.


Aftalen indebærer, at der i den nye byrådsperiode igangsættes et arbejde, der bl.a. skal sigte mod en tilretning af erhvervsrådets vedtægter, så disse bringes i overensstemmelse med ovennævnte repræsentation.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A  (bm. født medlem - Thomas Lykke Pedersen)

B (fmd. Plan- og Klimaudvalget - født medlem - Lars Simonsen)

V (fmd. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget - født medlem - Thomas Elgaard)

Retsgrundlag

Vedtægterne for Erhvervsrådet.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.28 - Fredensborg Vandrerhjem Fond

Sagsnr.: 13/42156

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Vandrerhjem Fond.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Fredensborg Vandrerhjem Fond.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Rasmus Østrup Møller)

C (Christian de Jonquiéres)


Retsgrundlag

Vedtægtens § 6.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.29 - Fredensborghallens brugerbestyrelse

Sagsnr.: 13/42325

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere som skal repræsentere Fredensborg Kommune i Fredensborghallens brugerbestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Fredensborghallens brugerbestyrelse.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

 A (Charlotte Sander)

A (Bo Hilsted)

 V (Egon Frandsen)

V (Niels Hannibalsen) Retsgrundlag

Selvforvaltningsaftalens §2.Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.30 - Fredningsnævnet

Sagsnr.: 13/42157

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet.


Den valgte tiltræder nævnet i sager, der angår arealer beliggende i Fredensborg Kommune.


Herudover består Fredningsnævnet af en formand, som skal være dommer udpeget af Miljøministeren og endnu et medlem udpeget af Miljøministeren.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem                                                                  Stedfortræder

A (Hans Duus Jørgensen)                               A (Carsten Nielsen)
Retsgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 35.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.31 - Grundlisteudvalget.

Sagsnr.: 13/42284

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 5 medlemmer til grundlisteudvalget.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Rasmus Østrup Møller)

B (Marianne Bredgaard Karlsson)

C (Ole Birch)

O Formand (Ove Wraae Pedersen)

V Thomas Bak
Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, herunder formand, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.32 - Grønt Råd

Sagsnr.: 13/42300

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af medlemmer til Grønt Råd.

 

 

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Grønt Råd.

 

 

I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

B (Tonny Lacomble Nielsen)

B (Marianne Bredgaard Karlsson)

F (Ulla Frøsig)

Ø (Grete Signe Jensen)

 

 

 

Retsgrundlag

Kommissorium for Grønt Råd i Fredensborg Kommune vedtaget af Byrådet 21.6.2010.Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.33 - Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat

Sagsnr.: 13/42199

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for "Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat".

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for "Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat".


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


V (Jørn Christophersen)
Retsgrundlag

Fundatsens § 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.34 - Handicaprådet

Sagsnr.: 13/43341

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer og 7 personlige stedfortrædere til Handicaprådet. Mindst 1 af medlemmerne skal være byrådsmedlem. Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet og 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være byrådsmedlemmer. Dette betyder, at der alene er krav om mindst 1 byrådsmedlem i Handicaprådet.

 

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

 

Rådet vælger selv sin formand.  

 

Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (Pia Bødker)

A (Hans Nissen)

B (Kristian Hegaard – fm)

B (Lars Simonsen)

C (Christian de Jonquières)

C (Ulla Hardy-Hansen)

F (Suzan Daoud)

F (Ebba Anker Nielsen)

O (Flemming Rømer)

I (Asger T. Vigeholm)

V (Charlotte Bie)

V (Thomas Elgaard)

Ø (Bjørn Svensson)

Ø (Henriette Brandt Pedersen)

 

 

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, og bekendtgørelse nr. 722 af 19. juni 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område.Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.35 - Hegnsynet

Sagsnr.: 13/43840

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af formand, medlemmer og suppleanter til Hegnsynet. Medlemmerne af Hegnsynet fungerer samtidigt som vurderingsmænd efter Mark- og Vejfredsloven.Sagsfremstilling og økonomi

For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.


Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.


Efter mark- og vejfredslovens § 21, stk. 1, beskikkes for hver kommune 3 vurderingsmænd. Efter lovens § 21, stk. 4 kan Byrådet i stedet bestemme, at de vurderingsforretninger (skader forvoldt af husdyr), som vurderingsmændene skal udføre, skal overdrages til medlemmerne af Hegnsynet. 


Det lægges til grund, at medlemmerne af Hegnsynet i Fredensborg Kommune i lighed med den hidtil gældende praksis desuden skal varetage vurderingsforretningerne i henhold til Mark- og Vejfredsloven.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

 A formand (Carsten Nielsen)


A (Leif Ryom)

C (Christa Staugaard)

C (Finn Frederiksen)

V (Bjørn Drachmann)

V (Egon Frandsen)


Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27 - 32 og Mark- og Vejfredslovens § 21, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, herunder formand, og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.36 - Hjemmeværnets distriktsudvalg

Sagsnr.: 13/41050

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem til Hjemmeværnets distriksudvalg. Der er ikke krav om, at pågældende skal være medlem af Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Distriksudvalget træffer afgørelse om optagelse som frivillig i hjemmeværnet for ansøgere, som er bosiddende inden for det pågældende distriktsudvalgsområde. Dette gælder uanset hvilken gren eller afdeling af hjemmeværnet, den pågældende søger optagelse ved.


Formanden for distriktsudvalget udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.


Af anmodningen fra Forsvarets personeltjeneste om at indstille et medlem fremgår det, at den udpegede med fordel kan være medlem af Økonomiudvalget eller af Socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning. De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.


Distriktsudvalgets funktionsperiode begynder 1. september 2014 og slutter 31. august 2018.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten tildelt følgende:


Indstillet kandidat

I (Nicholas Just Villadsen)
Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet § 9, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.IndstillingBeslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet besluttede at indstille det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.37 - HMN Naturgas I/S

Sagsnr.: 13/43819

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S (tidligere HNG I/S).

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal i følge vedtægterne for HMN Naturgas I/S udpege 1 medlem og en suppleant til selskabets repræsentantskab. Begge skal være medlemmer af Byrådet.


Der afholdes konstituerende repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S den 28. februar 2014 kl. 10.45 på selskabets kontor.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen)

A (Ergin Øzer)

Retsgrundlag

Vedtægter for HMN Naturgas I/S § 6

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.38 - Hørsholm Egnsmuseum

Sagsnr.: 13/43925

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere for disse til Hørsholm Egnsmuseums bestyrelse. Mindst 1 af medlemmerne skal være medlem af Byrådet.Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af vedtægterne for Hørsholm Egnsmuseum, at det ene af de medlemmer, der udpeges, efter Byrådets ønske kan udpeges med henblik på at sikre kontakten til museumsvirksomhed i kommunen.


For hvert af medlemmerne udpeges en personlig stedfortræder.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

B (Jørgen Sevaldsen)

B (Marianne Bredgaard Karlsen)

C (Christian de Jonquières)

C (Ulla Hardy-Hansen)


Retsgrundlag

Vedtægternes § 4.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.39 - Humlebækhallens bestyrelse.

Sagsnr.: 13/43862

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til Humlebækhallens bestyrelse.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

B (Marianne Bredgaard Karlsson)

V (Preben Goth)


Retsgrundlag

Selvforvaltningsaftalens § 2, stk. 2.Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.40 - I/S Nordforbrænding

Sagsnr.: 13/42270

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem af Byrådet som stedfortræder for borgmesteren i Nordforbrændings bestyrelse. 

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen for I/S Nordforbrænding.


Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt Byrådets medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen-født medlem)

A (Ergin Øzer)


Retsgrundlag

Vedtægten for I/S Nordforbrænding, § 6, stk.2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.41 - KL´s repræsentantskab

Sagsnr.: 13/43100

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentantskab.


Stedfortræderen skal være byrådsmedlem. 


Sagsfremstilling og økonomi

KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder. De enkelte byråd udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


 Stedfortræder


 V (Thomas Elgaard)Retsgrundlag

KL’s love af 2006 § 13. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.42 - Kommunalpolitisk Topmøde

Sagsnr.: 13/44581

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 5 byrådsmedlemmer som delegerede og 5 suppleanter for disse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunalpolitisk Topmøde 2014 finder sted den 21. og 22. marts 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

 

I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen)

A (Per Frost Henriksen)

B (Kristian Hegaard)

B (Lars Simonsen)

C (Ulla Hardy-Hansen)

C (Christian de Jonquières)

O (Flemming Rømer)

O (Kim E. Jensen)

V (Thomas Elgaard)

V (Thomas Bak)

 

 

 

 

 

Retsgrundlag

KL´s love § 4

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet har valgt de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.43 - Kredsrådet for Nordsjællands Politi

Sagsnr.: 13/42209

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem af Byrådet som stedfortræder for borgmesteren i Kredsrådet for Nordsjællands Politi.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt Byrådets medlemmer.


Nævnet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen -født medlem)

V (Knud Løkke Rasmussen)


Retsgrundlag

Retsplejelovens § 111.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte den stedfortræder, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Nr.44 - Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland

Sagsnr.: 13/42220

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1 medlem til Brugerrådet for Naturstyrelsen Nordsjælland.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


Ø (Grete Signe Jensen)Retsgrundlag

Aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.45 - Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 13/44106

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond. 

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget er ifølge formuleringen i kunstfondens nugældende fundats født formand for bestyrelsen. I forhold til den udvalgsstruktur, de politiske partier har aftalt for kommende valgperiode vil det være formanden for Kulturudvalget, der skal være født formand for kunstfonden.


Herudover skal der vælges yderligere 1 medlem til bestyrelsen. Pågældende skal ifølge den gældende fundats være medlem af Fritids- og Erhvervsudvalget, som repræsenterende erhvervsmæssige interesser.


Da Erhvervsområdet ifølge konstitueringsaftalen skal henlægges til et nyt stående udvalg, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget vil det, med mindre Byrådet besluttet andet, være et medlem af dette udvalg, der skal vælges som bestyrelsesmedlem i kunstfonden.


Fundatsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond vil efterfølgende blive tilrettet, så den relaterer sig til den nye udvalgsstruktur.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

C (Ulla Hardy-Hansen) (Formanden for Kulturudvalget er født formand)

V (Tinne Borch Jacobsen)


Retsgrundlag

Fundatsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond § 8.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.46 - Legatet "Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902"

Sagsnr.: 13/42197

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til bestyrelsen for legatet "Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902".

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for legatet "Fredensborg og Omegns Spare- og Lånekasse af 18. april 1902".


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem


A (Sandra Grenaa)


V (Jørn Christophersen)Retsgrundlag

Fundatsen § 6.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.47 - Lokale Beskæftigelsesråd - LBR

Sagsnr.: 13/43259

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til det lokale beskæftigelsesråd (LBR). 


Sagsfremstilling og økonomi

Efter lov om beskæftigelsesindsats, ansvar og styring § 45 er borgmesteren født medlem af og formand for rådet. Er der imidlertid nedsat et stående udvalg, der varetager beskæftigelsesindsatsen, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.


Byrådet udpeger også repræsentanter til LBR efter indstillinger fra hhv. Dansk Arbejdsgiverforening, LO, FTF, AC, De Samvirkende Invalideorganisationer, Praktiserende Lægers Organisation, Integrationsrådet og fra lokale foreninger. Byrådet udpeger på samme måde en suppleant for hvert af rådets medlemmer.


Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode er fra 1. juni 2014 – 31. maj 2018.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

V (Thomas Elgaard – født medlem og formand)

A (Pia Bødker)

      

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring § 45, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.48 - Karlebo Lokalhistoriske Forening

Sagsnr.: 13/42204

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


B (Birgitte Larsen)

Retsgrundlag

Karlebo Lokalhistoriske Forenings vedtægter, § 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.49 - Trafikselskabet Movias repræsentantskab

Sagsnr.: 13/39752

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

Sagsfremstilling og økonomi

Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet og stedfortræderen skal vælges af og blandt byrådets medlemmer.


Det første møde i repræsentantskabet afholdes senest den 15. januar 2014 og på mødet vælges 6 medlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer til Movias bestyrelse samt personlige suppleanter for disse.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

V (Thomas Bak)

V (Lars Søndergaard)Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber og Vedtægt for Trafikselskabet Movia, §§ 6 og 7.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.50 - Nivaagaards Malerisamling

Sagsnr.: 13/42249

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Nivaagaard Malerisamling.


I henhold til vedtægten skal Fredensborg Kommune udpege 2 medlemmer, hvoraf mindst ét skal være medlem af Byrådet.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

 Stedfortræder

B (Kristian Hegaard)

 F (Ebba Anker Nielsen)

V (Tinne Borch Jacobsen)

 C (Ulla Hardy-Hansen)


Retsgrundlag

Vedtægtens § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.51 - NKK-hallens bestyrelse

Sagsnr.: 13/43859

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til NKK-hallens bestyrelse.  


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling og økonomi

NKK-hallen er organiseret som et andelsselskab ejet af brugerforeningerne (forskellige sportsforeninger), der hver ejer et antal andele.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor af 2 udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om udpegning af suppleanter.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Bo Hilsted)

V (Vagn Koch Jensen)
Retsgrundlag

Vedtægternes § 12.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.52 - Taksationskommission efter vejloven

Sagsnr.: 13/41735

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Der skal udpeges 2 personer til optagelse på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen efter vejloven.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 personer, der skal optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen, jf. vejlovens § 57, stk.3.

  

Transportministeriet gør i brev af 7. november 2013 opmærksom på, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksationssag ikke må være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om ekspropriation.


Ministeriet gør desuden opmærksom på, at samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Byrådet bedes også være opmærksom på, at medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Ved udvælgelsen af medlemmer bedes der derfor så vidt muligt vælges medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordrer ministeriet byrådet til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.


Der ydes et honorar på 2.000 kr. pr. mødedag, samt godtgørelse for befordringsudgifter.


Ministeriet beder Byrådet sikre, at de udpegede medlemmer er villige til at deltage i taksationsmyndighedernes arbejde, og at de pågældende er bekendt med ordlyden af vejlovens § 60 om inhabilitet.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlemmer


I (Nicholas Just Villadsen)


V (Lars Egedal)Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet udpegede Nicholas Just Villadsen (I) og efter fornyet indstilling fra Venstre, Anders Munk Ebbesen (V).

Nr.53 - Overtaksationskommissionen efter vejloven

Sagsnr.: 13/41736

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Der skal udpeges 1 person til optagelse på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen efter vejloven.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1 person, der skal optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen, jf. vejlovens § 58, stk.3.

  

Transportministeriet gør i brev af 7. november 2013 opmærksom på, at et medlem, der deltager i behandlingen af en overtaksationssag ikke må være medlem af den vejbestyrelse, dvs. kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om ekspropriation.


Ministeriet gør desuden opmærksom på, at samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Byrådet bedes også være opmærksom på, at medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Ved udvælgelsen af medlemmer bedes der derfor så vidt muligt vælges medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder. Endelig opfordrer ministeriet byrådet til at tage ligestillingshensyn ved udpegning af medlemmer.


Der ydes et honorar på 2.000 kr. pr. mødedag, samt godtgørelse for befordringsudgifter.


Ministeriet beder byrådet sikre, at det udpegede medlem er villig til at deltage i taksationsmyndighedernes arbejde, og at den pågældende er bekendt med ordlyden af vejlovens § 60 om inhabilitet.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


C (René Nørbjerg)Retsgrundlag

Vejlovens kap. 5.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.54 - Skatteankenævn

Sagsnr.: 13/43199

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Fredensborg. Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har fået tildelt 1 plads i Skatteankenævnet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2018. 

 

Det er skatteministeren, der udnævner medlemmet og suppleanten.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat/suppleant er valgbar til kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav, at det skal være byrådsmedlemmer.

 

Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance eller misligholder en indgået betalingsaftale, mangler af aflevere selvangivelse, eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Ministeren vil i sådanne tilfælde anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden kandidat.

 

De personer, som indstilles, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

 

Vederlaget for ankenævnsarbejdet vil fremgå af en ny bekendtgørelse til forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, som er under udarbejdelse. Hidtil har vederlaget været på 39.503 kr. pr. år, og suppleanter har modtaget 550 kr. for hvert møde, de har deltaget i.

 

Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

V (Carsten Wulff) 

C (Keld Scharling)

 

Retsgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.55 - Taksationskommissionen - fast ejendom

Sagsnr.: 13/41376

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Taksationskommissionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem til Taksationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom, som er 2. instans i forhold til Ekspropriationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom.


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

V (Lars Egedal)


Retsgrundlag

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 7, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.56 - Ungdomsskolebestyrelsen

Sagsnr.: 13/42494

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredensborg Ungdomsskoles bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

De valgte behøver ikke at være byrådsmedlemmer.


Udover en repræsentant for Byrådet består Ungdomsskolebestyrelsen af følgende:


2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

1 repræsentant for de frivillige ungdomsforeninger

2 medarbejderrepræsentanter

1 elevrepræsentant


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (Rasmus Østrup Møller)

B (Kristian Hegaard)Retsgrundlag

Ungdomsskolelovens § 7 og Vedtægter for Fredensborg Ungdomsskole § 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.57 - Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet

Sagsnr.: 13/42517

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet.


Valg af en næstformand blandt de valgte medlemmer.


Både medlemmer og stedfortrædere skal være byrådsmedlemmer. 


Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er kredskommune i valgkredsen, hvorfor borgmesteren er født medlem af og formand for valgbestyrelsen. Borgmesteren er ét af de 4 valgte medlemmer.

 

Reglerne for valget til både Valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger og Valgbestyrelsen ved valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet er ens. Valgbestyrelserne kan således være identisk sammensat.

 

Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, eller som er opstillet som kandidat til Europa-Parlamentet, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse.

 

Da Fredensborg Kommune er kredskommune, vælger kommunen næstformanden blandt dennes medlemmer i valgbestyrelsen. Valget sker ved flertalsvalg.

 

Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen - født medlem)

A (Per Frost Henriksen)

C (Ulla Hardy-Hansen)

C (Christian de Jonquières)

O (Flemming Rømer)

O (Kim E. Jensen)

V (Thomas Elgaard)

V (Thomas Bak)

 

Retsgrundlag

Lov om valg til folketinget §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, samt lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013.  


Kompetence

Byrådet 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.58 - Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Sagsnr.: 13/43041

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 byrådsmedlemmer og 7 stedfortrædere til valgbestyrelsen ved kommunale valg. Valg af en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.  Sagsfremstilling og økonomi

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder borgmesteren, der er født medlem af og formand for valgbestyrelsen. For de valgte vælges stedfortrædere.

 

Byrådet skal endvidere vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

 

Borgmesteren udgør det ene medlem og hans plads fragår derfor i det antal pladser, som hans gruppe i Byrådet kan besætte.

 

Et byrådsmedlem, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem:

Stedfortræder:

A (Thomas Lykke Pedersen - født medlem og formand)

A (Per Frost Henriksen)

B (Kristian Hegaard)

B (Lars Simonsen)

C (Ulla Hardy-Hansen)

C (Christian de Jonquières)

D (Hossein Armandi)

V Lars Søndergaard

F (Hanne Berg)

A Hans Nissen

O (Flemming Rømer)

O (Kim E. Jensen)

V (Thomas Elgaard)

V (Thomas Bak)

  

 

 

 

 

 

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.59 - Valgbestyrelser for skolerne ved valg af skolebestyrelse

Sagsnr.: 13/42171

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Der skal vælges en valgbestyrelse, der skal stå for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. 


Sagsfremstilling og økonomi

Der er 31. oktober 2013 fremsat et forslag til ændring af folkeskoleloven for så vidt angår reglerne om valg til skolebestyrelserne.


Det følger heraf, at Byrådet efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.


Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2014.


Ifølge konstitueringsaftalen skal Børne- og Skoleudvalget være valgbestyrelse for kommunens skoler under forudsætning af de berørte skolebestyrelsers godkendelse heraf.    


Retsgrundlag

Lovforslag nr. L 51 om ændring af lov om folkeskolen pkt. 87. 


Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte følgende medlemmer til valgbestyrelsen:


Ergin Øzer (A)

Charlotte Sander (A)

Bo Hilsted (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Charlotte Bie (V)

Lars Simonsen (B)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Nr.60 - Vurderingsankenævn Nordsjælland

Sagsnr.: 13/43248

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem og 1 personlig suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland. Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har fået tildelt 1 plads i Vurderingsankenævn Nordsjælland for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2018. 

 

Det er skatteministeren, der udnævner medlemmet og suppleanten.

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat/suppleant er valgbar til kommunalbestyrelsen, men det er ikke et krav, at det skal være byrådsmedlemmer.

 

Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance eller misligholder en indgået betalingsaftale, mangler af aflevere selvangivelse, eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Ministeren vil i sådanne tilfælde anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden kandidat.

 

De personer, som indstilles, har som udgangspunkt pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

 

Vederlaget for ankenævnsarbejdet vil fremgå af en ny bekendtgørelse til forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, som er under udarbejdelse. Hidtil har vederlaget været på 39.503 kr. pr. år, og suppleanter har modtaget 550 kr. for hvert møde, de har deltaget i.

 

Medlem

Stedfortræder

V (Niels Olesen)

V (Niels Hannibalsen)

 

Retsgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse. Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.61 - Venskabsbykomiteen

Sagsnr.: 13/43084

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Venskabsbykomiteen. 


Sagsfremstilling og økonomi

Venskabsbykomiteen er et § 17, st. 4 udvalg. Der skal vælges én repræsentant fra hvert parti i Byrådet til Venskabsbykomiteen.


Venskabsbykomiteen består herudover af 10 medlemmer, der repræsenterer henholdsvis Kulturelt Samråd, Bad Berleburg Klubben, Sudbury Klubben, Foreningen Norden, Sporten, Skolerne, Kulturelle institutioner, Erhvervslivet og Forvaltningen.


Venskabsbykomiteen vælger selv sin formand og næstformand.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Carsten Nielsen)

V (Tinne Borch Jacobsen)

C (Christian de Jonquières)

F (Hanne Berg)

B (Lars Simonsen)

O (Flemming Rømer)

I (Helle Abild Hansen)

Ø (Henriette Brandt Pedersen)

D (Hossein Armandi)

  


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4, og Vedtægt for Venskabsbykomiteen i Fredensborg Kommune. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 byrådsmedlemmer til Venskabsbykomiteen, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.62 - VisitNordsjælland - repræsentantskabet

Sagsnr.: 13/43628

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for VisitNordsjælland.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem. 


Sagsfremstilling og økonomi

VisitNordsjælland er en forening, hvis formål er at samle og udvikle turismeindustrien i Nordsjælland.


Foreningens repræsentantskab sammensættes af 5 personer fra hver af de deltagende kommuner, hvoraf Byrådet vælger 1 medlem. Medlemmet udpeges for valgperioden.Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

A (Per Frost Henriksen)


Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland.  Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.63 - VisitNordsjælland - bestyrelsen

Sagsnr.: 13/43811

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Indstilling af 1 medlem til bestyrelsen for VisitNordsjælland.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem. 


Sagsfremstilling og økonomi

Det er medlemmerne af repræsentantskabet for VisitNordsjælland, der ved den årlige generalforsamling af repræsentantskabets midte vælger 6 medlemmer til foreningens bestyrelse samt bestyrelsens formand, der tillige er formand for repræsentantskabet, i alt 7 personer. Èt af medlemmerne vælges efter indstilling fra Byrådet.


Ifølge konstitueringsaftalen er følgende indstillet til posten:


Medlem:

A (Per Frost Henriksen)
Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.64 - Wonderful Copenhagen - repræsentantskabet

Sagsnr.: 13/43816

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen.


Der er ikke krav om, at det skal være et byrådsmedlem. 


Sagsfremstilling og økonomi

Wonderful Copenhagen er en fond, hvis formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie/fritidsturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser.


Repræsentantskabet består af indtil 100 medlemmer og mødes ca. én gang om året.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


C (Ulla Hardy-Hansen)


  Retsgrundlag

Fundats for Fonden Wonderful Copenhagen §§ 9 og 10. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.

Nr.65 - Tegningsret

Sagsnr.: 13/42789

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Tildeling af tegningsret.

Sagsfremstilling og økonomi

For at kunne forpligte Fredensborg Kommune med bindende virkning skal Byrådet give bemyndigelse til en eller flere navngivne personer til, sammen med borgmesteren eller 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.


Det anbefales, at bemyndigelse - i lighed med den hidtidige praksis - tildeles en rimelig bred vifte af personer bl.a. med henblik på at sikre, at der altid er en bemyndiget person til stede i administrationen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At bemyndigelse tildeles:


Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd Morten Knudsen

Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Lina Thieden

Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og IT Trine Holmberg

Centerchef Mie Gudmundsson

Centerchef Mads Toftegaard Madsen


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet vedtog indstillingen.

Nr.66 - Vederlag

Sagsnr.: 13/43527

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om vederlæggelse for varetagelse af kommunale hverv i Fredensborg Kommune fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren i Fredensborg Kommune ydes et vederlag svarende til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten - lønramme 39 (pt. 659.482 kr./år).


Vedr. vederlag til 1. viceborgmester:

Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at byrådets næstformand skal have et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vælges der flere næstformænd for byrådet, kan byrådets beslutning omfatte første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.


Vedr. fast vederlag til byrådsmedlemmerne:

Alle byrådsmedlemmer (bortset fra borgmesteren) modtager et fast vederlag. Vederlaget udgør pt. 66.388 kr./år.


De enkelte byrådsmedlemmer kan dog vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod at det faste vederlag reduceres med 20.000 kr. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen. Maksimumbeløbet pr. 1.1.2014 er således 2.000 kr./dag. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For 2014 skal valget dog først foretages inden 1. februar.


Det kan oplyses, at ingen byrådsmedlemmer i valgperioden 2010-2013 har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Børnetillæg:

Til byrådsmedlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes et særligt tillægsvederlag. Børnetillægget er p.t. 13.277 kr./år, uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.Vederlag til udvalgsformænd, næstformænd, formænd for særlige udvalg og udvalgsvederlag

Da kommunens indbyggertal ligger lige under 40.000 indbyggere kan byrådet inden for en ramme på 275 % af borgmesterens vederlag, altså 1.813.575 kr., beslutte at yde udvalgsvederlag, vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg, formand for børn- og ungeudvalget, og formænd og næstformænd for særlige § 17.4-udvalg. Ifølge den indgåede konstitueringsaftale er der besluttet følgende vedrørende fordelingen af de 1.813.575 kr. (a.-d.):


a. Vederlag til udvalgsformænd

Ifølge konstitueringsaftalen skal udvalgsformændene have følgende formandsvederlag:


Formanden for Plan- og Klimaudvalget                 160.000 kr.

Formanden for Social- og Seniorudvalget             160.000 kr.

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget             160.000 kr.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget               160.000 kr.

Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervs-

udvalget                                                                  160.000 kr.

Formanden for Kulturudvalget                               95.000 kr.

Formanden for Børn- og Ungeudvalget                   62.652 kr.b. Vederlag til næstformænd for de stående udvalg

Ifølge konstitueringsaftalen skal næstformændene i de stående udvalg (udover udvalgsvederlaget) have tillagt 10 % af formandsvederlaget. !0 % af udvalgsvederlaget er følgende:


Næstformanden for Plan- og Klimaudvalget  16.000 kr.

Næstformanden for Social- og Seniorudvalget       16.000 kr.

næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget       16.000 kr.

Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget         16.000 kr.

Næstformanden for Arbejdsmarkeds- og

Erhvervsudvalget                                             16.000 kr.

Næstformanden for Kulturudvalget                        9.500 kr.


c. Vederlag til formænd for § 17.4-udvalg

Ifølge konstitueringsaftalen skal formanden for § 17.4 udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed have et formandsvederlag på 20.000 kr., og formanden for § 17.4 udvalget for Byrum og Boligsocial indsats skal have et formandsvederlag på 20.000 kr.  


d. Vederlag til udvalgsmedlemmer

Ifølge konstitueringsaftalen anvendes den resterende del af puljen som vederlag til udvalgsmedlemmer. Med udgangspunkt i de i konstitueringsaftalen nedsatte udvalg vil der (inkl. det menige medlem i Børn- og Ungeudvalget) være i alt 53 menige udvalgsposter, hvilket giver et udvalgsvederlag på 13.700 kr./år./pr. udvalgspost.


Befordringsgodtgørelse

Byrådsmedlemmer får efter anmodning befordringsgodtgørelse i forbindelse med varetagelse af deres kommunale hverv, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk.10. Byrådsmedlemmer har krav på befordringsgodtgørelse, hvilket er begrundet med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud. Bestemmelsen antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen/arbejdspladsen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.


Ved transport med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved anvendelse af eget transportmiddel anvendes de af staten fastsatte satser for kilometergodtgørelse.


Der kan være særlige tilfælde, hvor et byrådsmedlem har et konkret behov for at benytte taxi. Såfremt behovet dokumenteres, eksempelvis af helbredsmæssige grunde, vil udgifter efterfølgende blive refunderet.


Telefon

Alle byrådsmedlemmer kan vælge mellem én af 2 muligheder: 1) telefongodtgørelse på 300 kr./måned, eller 2)smartphone med telefoni, datatransmission og SMS. Det kommunale abonnement dækker ikke udlandstelefoni.


IT-udstyr

Alle byrådsmedlemmer får en ny arbejdsstation stillet til rådighed med bærbar pc, printer, ADSL-forbindelse.  Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv

Byrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, der uden at være medlem af byrådet, er udpeget af Byrådet til at varetage et kommunalt hverv i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser.


Det er op til Byrådet at beslutte, om man vil yde diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Byrådet kan således beslutte begge ydelser, kun den ene eller ingen af dem.


Bestemmelse om ydelse af diæter m.v. gælder som udgangspunkt kun i tilfælde, hvor der ikke i særlovgivningen finder bestemmelser om vederlæggelse.


I den tidligere byrådsperiode har der været ydet diæter til de af byrådet og de stående udvalg udpegede medlemmer til at varetage kommunale hverv i diverse råd, nævn og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis.  

  


Vederlag til stedfortrædere i Byrådet

Byrådet har den 25. november 2013 besluttet at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til, at der indsættes en midlertidig bestemmelse (1. januar 2014 til 31. december 2017) i styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter en stedfortræder for et byrådsmedlem får en diæt for at deltage i et byrådsmøde, når vedkommende indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk.2.


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs §§ 16 og 16a, samt bekendtgørelse 1224 af 21.10.2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at der ydes 10 % af borgmestervederlagets størrelse til 1. viceborgmester
 2. at udvalgsformændene i de stående udvalg får 160.000 kr. i formandsvederlag, bortset fra formanden for Kulturudvalget der får 95.000 kr. i formandsvederlag
 3. at næstformændene i de stående udvalg (udover udvalgsvederlaget) får tillagt 10 % af formandsvederlaget
 4. at formanden for Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed får et formandsvederlag på 20.000 kr.
 5. at formanden for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats får et formandsvederlag på 20.000 kr.
 6. at det almindelige udvalgsvederlag fastsættes til de ovennævnte 13.700 kr. pr. udvalgspost pr. år
 7. at der ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der udpeges af Byrådet eller de stående udvalg til at varetage et kommunalt hverv i diverse råd, nævn, udvalg og bestyrelser, forudsat at de pågældende ikke bliver vederlagt på anden vis
 8. at ordningerne vedrørende befordringsgodtgørelse, telefoni og IT-udstyr tages til efterretning

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet vedtog indstillingen.

Nr.67 - Byrådets mødekalender 2014

Sagsnr.: 13/25195

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Vedtagelse af byrådets møder for 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet et udkast til "mødekalender for 2014", hvor Byrådets, Økonomiudvalgets og øvrige stående udvalgs møder er skrevet ind.


Principperne for mødestrukturen er i dag således:  

·         Møderne i fagudvalgene

1. og 2. uge – mandag til torsdag

·         Møderne i Økonomiudvalget

3. uge om mandagen

·         Møderne i Byrådet

4. uge om mandagen


Principperne for mødestrukturen er videreført for mødestrukturen i 2014.


Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i september.


Der vedlægges udkast til mødekalender 2014.


Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komitéer, råd, mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og kulturchefforeningen, Kommunale Tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind. Herefter vil den endelige kalender bliver offentliggjort.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet og de stående udvalg fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådets mødekalender vedtaget som fremlagt dog således, at Byrådets junimøde flyttes fra 23. juni 2014 til den 24. juni 2014.


Desuden flyttes budgetseminar flyttes fra torsdag den 24. april 2014 til fredag den 25. april 2014.