Nr.9 - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 13/43540

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


  • A (Per Frost Henriksen, Charlotte Sander og Bo Hilsted) 
  • V (Lars Søndergaard og Lars Egedal) 
  • B (Kristian Hegaard) 
  • C (Christian de Jonquiéres) 
  • D (Hossein Armandi) 
  • O (Flemming Rømer)


Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 medlemmer til Fritids- og Idrætsudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.