Nr.8 - Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/43432

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


  • A (Hans Nissen og Pia Bødtker) 
  • V ( Carsten Wulff og Lars Egedal)
  • B (Kristian Heegaard) 
  • O (Kim E. Jensen)
  • Ø (Henriette Brandt Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 7 medlemmer til Social- og Seniorudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.