Nr.67 - Byrådets mødekalender 2014

Sagsnr.: 13/25195

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Vedtagelse af byrådets møder for 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Der er udarbejdet et udkast til "mødekalender for 2014", hvor Byrådets, Økonomiudvalgets og øvrige stående udvalgs møder er skrevet ind.


Principperne for mødestrukturen er i dag således:  

·         Møderne i fagudvalgene

1. og 2. uge – mandag til torsdag

·         Møderne i Økonomiudvalget

3. uge om mandagen

·         Møderne i Byrådet

4. uge om mandagen


Principperne for mødestrukturen er videreført for mødestrukturen i 2014.


Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Økonomiudvalgets ordinære møder i august og september. Ligeledes afholdes Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet sammen med de ordinære møder i september.


Der vedlægges udkast til mødekalender 2014.


Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komitéer, råd, mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og kulturchefforeningen, Kommunale Tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind. Herefter vil den endelige kalender bliver offentliggjort.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet og de stående udvalg fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådets mødekalender vedtaget som fremlagt dog således, at Byrådets junimøde flyttes fra 23. juni 2014 til den 24. juni 2014.


Desuden flyttes budgetseminar flyttes fra torsdag den 24. april 2014 til fredag den 25. april 2014.