Nr.65 - Tegningsret

Sagsnr.: 13/42789

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Tildeling af tegningsret.

Sagsfremstilling og økonomi

For at kunne forpligte Fredensborg Kommune med bindende virkning skal Byrådet give bemyndigelse til en eller flere navngivne personer til, sammen med borgmesteren eller 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.


Det anbefales, at bemyndigelse - i lighed med den hidtidige praksis - tildeles en rimelig bred vifte af personer bl.a. med henblik på at sikre, at der altid er en bemyndiget person til stede i administrationen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 32.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At bemyndigelse tildeles:


Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd Morten Knudsen

Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Lina Thieden

Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og IT Trine Holmberg

Centerchef Mie Gudmundsson

Centerchef Mads Toftegaard Madsen


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet vedtog indstillingen.