Nr.61 - Venskabsbykomiteen

Sagsnr.: 13/43084

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Venskabsbykomiteen. 


Sagsfremstilling og økonomi

Venskabsbykomiteen er et § 17, st. 4 udvalg. Der skal vælges én repræsentant fra hvert parti i Byrådet til Venskabsbykomiteen.


Venskabsbykomiteen består herudover af 10 medlemmer, der repræsenterer henholdsvis Kulturelt Samråd, Bad Berleburg Klubben, Sudbury Klubben, Foreningen Norden, Sporten, Skolerne, Kulturelle institutioner, Erhvervslivet og Forvaltningen.


Venskabsbykomiteen vælger selv sin formand og næstformand.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Carsten Nielsen)

V (Tinne Borch Jacobsen)

C (Christian de Jonquières)

F (Hanne Berg)

B (Lars Simonsen)

O (Flemming Rømer)

I (Helle Abild Hansen)

Ø (Henriette Brandt Pedersen)

D (Hossein Armandi)

  


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4, og Vedtægt for Venskabsbykomiteen i Fredensborg Kommune. 


Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 byrådsmedlemmer til Venskabsbykomiteen, som er anført i sagsfremstillingen.