Nr.55 - Taksationskommissionen - fast ejendom

Sagsnr.: 13/41376

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Taksationskommissionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem til Taksationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom, som er 2. instans i forhold til Ekspropriationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom.


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

V (Lars Egedal)


Retsgrundlag

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 7, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.