Nr.51 - NKK-hallens bestyrelse

Sagsnr.: 13/43859

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer til NKK-hallens bestyrelse.  


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling og økonomi

NKK-hallen er organiseret som et andelsselskab ejet af brugerforeningerne (forskellige sportsforeninger), der hver ejer et antal andele.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor af 2 udpeges af Byrådet. Der er ikke krav om udpegning af suppleanter.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A (Bo Hilsted)

V (Vagn Koch Jensen)
Retsgrundlag

Vedtægternes § 12.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.