Nr.5 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 13/42884

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 10 medlemmer til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 10 medlemmer til Økonomiudvalget, der herudover består af borgmesteren, der tillige er formand for udvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


  • A (Per Frost Henriksen, Hans Nissen og Thomas Lykke Pedersen, som født medlem)
  • V (Thomas Elgaard og Thomas Bak) 
  • B (Lars Simonsen)
  • C (Ulla Hardy-Hansen)
  • F (Hanne Berg)
  • I (Helle Abild Hansen)
  • O (Flemming Rømer)
  • Ø (Henriette Brandt Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 10 medlemmer til Økonomiudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.