Nr.49 - Trafikselskabet Movias repræsentantskab

Sagsnr.: 13/39752

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 byrådsmedlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

Sagsfremstilling og økonomi

Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet og stedfortræderen skal vælges af og blandt byrådets medlemmer.


Det første møde i repræsentantskabet afholdes senest den 15. januar 2014 og på mødet vælges 6 medlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer til Movias bestyrelse samt personlige suppleanter for disse.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

V (Thomas Bak)

V (Lars Søndergaard)Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber og Vedtægt for Trafikselskabet Movia, §§ 6 og 7.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.