Nr.45 - Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 13/44106

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond. 

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget er ifølge formuleringen i kunstfondens nugældende fundats født formand for bestyrelsen. I forhold til den udvalgsstruktur, de politiske partier har aftalt for kommende valgperiode vil det være formanden for Kulturudvalget, der skal være født formand for kunstfonden.


Herudover skal der vælges yderligere 1 medlem til bestyrelsen. Pågældende skal ifølge den gældende fundats være medlem af Fritids- og Erhvervsudvalget, som repræsenterende erhvervsmæssige interesser.


Da Erhvervsområdet ifølge konstitueringsaftalen skal henlægges til et nyt stående udvalg, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget vil det, med mindre Byrådet besluttet andet, være et medlem af dette udvalg, der skal vælges som bestyrelsesmedlem i kunstfonden.


Fundatsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond vil efterfølgende blive tilrettet, så den relaterer sig til den nye udvalgsstruktur.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

C (Ulla Hardy-Hansen) (Formanden for Kulturudvalget er født formand)

V (Tinne Borch Jacobsen)


Retsgrundlag

Fundatsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond § 8.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.