Nr.42 - Kommunalpolitisk Topmøde

Sagsnr.: 13/44581

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 5 byrådsmedlemmer som delegerede og 5 suppleanter for disse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunalpolitisk Topmøde 2014 finder sted den 21. og 22. marts 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

 

I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen)

A (Per Frost Henriksen)

B (Kristian Hegaard)

B (Lars Simonsen)

C (Ulla Hardy-Hansen)

C (Christian de Jonquières)

O (Flemming Rømer)

O (Kim E. Jensen)

V (Thomas Elgaard)

V (Thomas Bak)

 

 

 

 

 

Retsgrundlag

KL´s love § 4

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet har valgt de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.