Nr.40 - I/S Nordforbrænding

Sagsnr.: 13/42270

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem af Byrådet som stedfortræder for borgmesteren i Nordforbrændings bestyrelse. 

Sagsfremstilling og økonomi

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen for I/S Nordforbrænding.


Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt Byrådets medlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

A (Thomas Lykke Pedersen-født medlem)

A (Ergin Øzer)


Retsgrundlag

Vedtægten for I/S Nordforbrænding, § 6, stk.2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.