Nr.38 - Hørsholm Egnsmuseum

Sagsnr.: 13/43925

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere for disse til Hørsholm Egnsmuseums bestyrelse. Mindst 1 af medlemmerne skal være medlem af Byrådet.Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af vedtægterne for Hørsholm Egnsmuseum, at det ene af de medlemmer, der udpeges, efter Byrådets ønske kan udpeges med henblik på at sikre kontakten til museumsvirksomhed i kommunen.


For hvert af medlemmerne udpeges en personlig stedfortræder.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

B (Jørgen Sevaldsen)

B (Marianne Bredgaard Karlsen)

C (Christian de Jonquières)

C (Ulla Hardy-Hansen)


Retsgrundlag

Vedtægternes § 4.

Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.