Nr.34 - Handicaprådet

Sagsnr.: 13/43341

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 7 medlemmer og 7 personlige stedfortrædere til Handicaprådet. Mindst 1 af medlemmerne skal være byrådsmedlem. Sagsfremstilling og økonomi

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer udpeget af Byrådet og 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være byrådsmedlemmer. Dette betyder, at der alene er krav om mindst 1 byrådsmedlem i Handicaprådet.

 

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

 

Rådet vælger selv sin formand.  

 

Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem

Stedfortræder

A (Pia Bødker)

A (Hans Nissen)

B (Kristian Hegaard – fm)

B (Lars Simonsen)

C (Christian de Jonquières)

C (Ulla Hardy-Hansen)

F (Suzan Daoud)

F (Ebba Anker Nielsen)

O (Flemming Rømer)

I (Asger T. Vigeholm)

V (Charlotte Bie)

V (Thomas Elgaard)

Ø (Bjørn Svensson)

Ø (Henriette Brandt Pedersen)

 

 

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, og bekendtgørelse nr. 722 af 19. juni 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område.Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.