Nr.33 - Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat

Sagsnr.: 13/42199

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for "Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat".

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for "Gårdejer Holger Sode og hustru Anna Sodes mindelegat".


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


V (Jørn Christophersen)
Retsgrundlag

Fundatsens § 3.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.