Nr.30 - Fredningsnævnet

Sagsnr.: 13/42157

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet.


Den valgte tiltræder nævnet i sager, der angår arealer beliggende i Fredensborg Kommune.


Herudover består Fredningsnævnet af en formand, som skal være dommer udpeget af Miljøministeren og endnu et medlem udpeget af Miljøministeren.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem                                                                  Stedfortræder

A (Hans Duus Jørgensen)                               A (Carsten Nielsen)
Retsgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 35.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.