Nr.29 - Fredensborghallens brugerbestyrelse

Sagsnr.: 13/42325

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere som skal repræsentere Fredensborg Kommune i Fredensborghallens brugerbestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Fredensborghallens brugerbestyrelse.


Der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

Stedfortræder

 A (Charlotte Sander)

A (Bo Hilsted)

 V (Egon Frandsen)

V (Niels Hannibalsen) Retsgrundlag

Selvforvaltningsaftalens §2.Kompetence

Byrådet.Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer og de stedfortrædere, som er anført i sagsfremstillingen.