Nr.27 - Fredensborg Erhvervsråd

Sagsnr.: 13/42155

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Fredensborg Erhvervsråd.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringsdrøftelseren blev det aftalt, at Fredensborg Kommunes repræsentation i Fredensborg Erhvervsråd frem over skulle bestå af borgmesteren, formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, og formanden for Plan- og Klimaudvalget.


Aftalen indebærer, at der i den nye byrådsperiode igangsættes et arbejde, der bl.a. skal sigte mod en tilretning af erhvervsrådets vedtægter, så disse bringes i overensstemmelse med ovennævnte repræsentation.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

A  (bm. født medlem - Thomas Lykke Pedersen)

B (fmd. Plan- og Klimaudvalget - født medlem - Lars Simonsen)

V (fmd. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget - født medlem - Thomas Elgaard)

Retsgrundlag

Vedtægterne for Erhvervsrådet.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.