Nr.22 - Ekspropriationskommissionen

Sagsnr.: 13/41326

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til ekspropriationskommissionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem, der deltager i ekspropriationskommissionens møder.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

C (Annette Schønning)

Retsgrundlag

Lov om fremgangsmåde ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.